Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Partnerzy

VIII MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

VIII Małopolski Konwent Informatyków odbył się w dniach 28 lutego-1 marca 2019 r. w Radoczy k. Wadowic.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Łukasz Świerzewski – pracownik Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pokazał nowe funkcje w regionalnym BIP-ie województwa małopolskiego.
 
Marek Pietras – pracownik Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przedstawił doświadczenia urzędu w zakresie wdrażania zasad dostępności (WCAG) w systemach informacyjnych.

Sławomir Szmulik – informatyk w podmiotach publicznych, ekspert i zwolennik narzędzi open source. Przedstawił jak za pomocą GLPI zbierać i współdzielić informacje o wspólnych zasobach urzędu.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • najnowsze trendy w rozwoju stacjonarnych i mobilnych stacji roboczych
 • jakie są nowe zasady świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu przez gminy
 • dobre praktyki wdrażania zasad dostępności (WCAG) w urzędzie
 • o jakie nowe funkcje rozbudowano regionalny BIP województwa małopolskiego
 • za pomocą jakich narzędzi open source inwentaryzować i współdzielić zasoby informacyjne w placówce
 • czym jest audiodeskrypcja i za pomocą jakich narzędzi przygotować napisy do urzędowych materiałów wideo
 • jak tworzyć nowoczesne e-usługi zorientowane na użytkownika
 • dlaczego nie należy zapominać o ochronie drukarek w urzędzie
 • co dla samorządów wynika z kontroli bezpieczeństwa zasobów elektronicznych przeprowadzonej przez NIK

 

VII MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

VII Małopolski Konwent Informatyków odbył się w dniach 10-11 maja 2018 r. w Radoczy k. Wadowic.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Tomasz Cygan – adwokat, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych – przedstawił wymogi prawne w zakresie transmitowania i utrwalania przebiegu posiedzeń rad gmin i powiatów na stronach podmiotowych BIP.
 
Łukasz Świerzewski – pracownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – pokazał jak indywidualnie dostosować stronę BIP podmiotu prowadzoną w regionalnym systemie.

Przemysław Marcinkowski – ekspert Fundacji Widzialni – zaprezentował wyniki najnowszego „Raportu dostępności” oraz opowiedział w jaki sposób budować strony zgodnie z wymogami WCAG za pomocą szablonów w popularnych CMS-ach.

 

Na spotkaniu można było dowiedzieć się m.in.:

 • jak w najbliższych latach będzie się rozwijał System Rejestrów Państwowych
 • dlaczego nie należy zapominać o ochronie drukarek w urzędzie
 • o obowiązkach prawnych w zakresie transmisji i udostępniania nagrań wideo z posiedzeń rad organów stanowiących
 • jak tworzyć nowoczesne e-usługi zorientowane na użytkownika
 • gdzie znaleźć darmowe szablony zgodne z WCAG dla popularnych CMS-óo
 • ile można zaoszczędzić po wprowadzeniu narzędzi do elektronicznej komunikacji
 • o najnowszych trendach w rozwoju stacjonarnych i mobilnych stacji roboczych
 • w jaki sposób dostosować stronę urzędu prowadzoną w regionalnym BIP-ie
 • jak skonfigurować WordPressa by był wydajny i bezpieczny
 • o narzędziach do komunikacji i jak działa nowoczesne Biuro Obsługi Klienta
 • co charakteryzuje nowoczesny i kompleksowy system do backupu danych
 • jaki zakres obowiązków powinien wykonywać informatyk w urzędzie

VI MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

VI Małopolski Konwent Informatyków odbył się w dniach 9-10 marca 2017 r. w Inwałdzie.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Przemysław Wiśniewski – kierownik projektów Profil Zaufany i ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki – opowiedział o tym, jak integracja bezpłatnego podpisu elektronicznego z systemami banków wpłynęła na realizację usług elektronicznych sektora publicznego.

 

Grzegorz Wójcik – kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – przedstawił regionalny projekt w zakresie rozwoju e-Turystyki oraz wyjaśnił, jaka będzie rola informatyka w procesie obsługi przez Punkty Informacji Turystycznej.

 

Marek Krupa – ekspert ds. bezpieczeństwa – pokazał, jak chronić dostęp do uprzywilejowanych kont na stacjach roboczych z Windows.

 

Na spotkaniu można było dowiedzieć się m.in:

 • jak prowadzić stronę BIP zgodnie z wytycznymi KRI w zakresie dostępności
 • co zmieniło się w działaniu Profilu Zaufanego po jego wydzieleniu z systemu ePUAP
 • o zasadach i narzędziach do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w chmurze obliczeniowej
 • jaka będzie rola informatyka przy obsłudze regionalnego portalu turystycznego
 • jak otwierać dane publiczne zgodnie z zasadami ich ponownego wykorzystywania
 • czym jest Linia Współpracy i jak poprzez nią wpływać na informatyzację jednostki
 • w jaki sposób bezpiecznie zarządzać lokalnymi kontami uprzywilejowanymi w Windows
 • z jakich narzędzi informatycznych korzystać, by zwiększyć zadowolenie klientów urzędu
 • jak w gminie i powiecie wdrażać projekty informatyczne, by nie zakończyły się fiaskiem

V MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

V Małopolski Konwent Informatyków odbył się w dniach 3-4 marca 2016 r. w Inwałdzie.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Łukasz Łakomski - dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - przedstawił projekty informatyczne realizowane przez Wojewodę oraz zakres wdrażania systemu EZD PUW w placówce i regionie

Grzegorz Wójcik - kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - opowiedział o tym, gdzie gminy i powiaty z regionu mogą szukać wsparcia przy realizacji projektów „smart city”

 

Na Konwencie można było dowiedzieć się m.in.:

 • jak zabezpieczyć urząd zgodnie z wytycznymi KRMC
 • czym są otwarte dane i jakie korzyści wynikają z ich udostępniania
 • jak zgodnie z przepisami uruchomić hot-spot w instytucji publicznej
 • jak gmina i powiat mogą realizować projekty „smart city”
 • jak w województwie wdrażany jest jednolity system EZD PUW
 • co grozi informatykowi za niedopełnienie obowiązków lub złamanie prawa
 • za pomocą jakiej aplikacji zaplanować montaż urządzeń w serwerowni
 • jak licencjonowane jest oprogramowanie w środowiskach zwirtualizowanych
 • jak ulepszyć stronę WWW dzięki narzędziom do analizy odwiedzin

IV MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

IV Małopolski Konwent Informatyków odbył się w dniach 26-27 marca 2015 r. w Inwałdzie.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Mariusz Bogucki – Dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – przedstawił zrealizowany przez swój urząd portal wewnętrzny i korzyści jakie przynosi Intranet w codziennym życiu każdej placówki

 

Agnieszka Malczewska – Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy z Krakowa – opowiedziała o różnicach w licencjonowaniu programów komputerowych oraz o tym jak dbać o przestrzeganie prawa własności intelektualnej w urzędzie

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Zarządzanie stroną podmiotową placówki w ramach Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce
 • Informatyzacja placówek publicznych w świetle badań i dokumentów strategicznych państwa
 • Standardy tworzenia elektronicznych formularzy na ePUAP dla potrzeb realizacji projektów nowej perspektywy finansowej
 • Licencjonowanie programów komputerowych, w tym licencje typu freeware i open source
 • Rozwój systemów IT w urzędzie – historia symbiozy ludzi, systemów i maszyn
 • Intranet w urzędzie: budowa, organizacja i utrzymanie wewnętrznego portalu placówki
 • Wsparcie informatyczne pracowników merytorycznych na przykładzie wdrożenia w Państwowej Inspekcji Pracy

 

III MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

III Małopolski Konwent Informatyków odbył się w dniach 6-7 lutego 2014 r. w Inwałdzie. Konwent stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Podczas konwentu uczestnicy wzieli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów.
 
Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • Narodowy Plan Szerokopasmowy
 • Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce
 • Regionalne platformy teleinformatyczne: Małopolska Chmura Edukacyjna i Małopolski System Informacji Medycznej
 • Finansowanie projektów informatycznych w ramach RPO – perspektywa finansowa na lata 2014–2020
 • Centrum Usług Wspólnych – nowy model realizacji zadań w samorządach

 • Wyczerpanie prawa do kontroli dalszego obrotu kopią programu komputerowego w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

III Małopolski Konwent Informatyków to nie tylko część teoretyczna. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział we wspólnej zabawie podczas wieczoru integracyjnego. Dodatkowo na zakończenie konwentu zostały rozdane cenne nagrody ufundowane przez naszych partnerów.

II MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

II MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW odbył się w dniach 13-14 czerwca 2013 roku, w Hotelu Geovita w Krynicy-Zdroju. 

II Małopolski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji.
 
Uczestnicy konwentu wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów. Wśród poruszanych tematów znalazły się:

 • budowa dostępnej strony WWW
 • ultrabooki i laptopy dla administracji publicznej
 • bezpieczeństwo stron internetowych
 • bezpieczeństwo danych elektronicznych
 • elektroniczne skrzynki podawcze w praktyce
 • terminale komputerowe zamiast pecetów – wdrożenie VDI
 • nowa generacja usług e-administracji
 • weryfikacja zabezpieczeń sieci jednostki za pomocą narzędzi open source

 

II Małopolski Konwent Informatyków to nie tylko część teoretyczna. Przeprowadzony został także pokaz niszczenia magnetycznych nośników danych. Każdy z uczestników mógł BEZPŁATNIE oddać do zniszczenia jeden dysk twardy i otrzymać certyfikat zniszczenia. Dodatkowo na zakończenie konwentu zostały wręczone nagrody ufundowane przez naszych partnerów.

I MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW

I MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW, który odbył się w dniach 6-7 lutego 2012 r. w Łopusznej k. Nowego Targu to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w regionie. Celem przedsięwzięcia była integracja lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.


Konwent stworzył okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniu w administracji. Spotkanie miało walor praktyczny, odbyły się wykłady (połączone z dyskusją) i prezentacje sprzętu.

 

Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w pokazie niszczenia magnetycznych nośników danych metodą chemiczną.


W ramach zajęć merytorycznych uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach na istotne i ciekawe tematy, w tym:

 • Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu
 • Wspieranie rozwoju sieci szerokopasmowych
 • Dobre praktyki w zarządzaniu wydziałem informatyki
 • Nowoczesne technologie a oszczędności w urzędzie
 • Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji
 • Modernizacja sieci komputerowej w małych placówkach
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w. - automatyzacja procesów biznesowych
 • Najważniejsze zagadnienia dotyczące licencji na oprogramowanie
 • Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG)
 • Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin
 • Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej
 • Wirtualne Muzea Małopolski
 • Kompleksowe systemy zarządzania usługami miejskimi w Tarnowie

Małopolski Konwent Informatyków to nie tylko część teoretyczna. Organizatorzy przygotowali wyjątkową niespodziankę – wieczór gier, podczas którego uczestnicy wspominali dawne czasy, kiedy elektroniczna rozrywka oznaczała grę na poczciwych 8-bitowcach.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.